Условия и цени

Team Pack

Включва

 • Групова тренировка смесени бойни изкуства
 • 12 тренировки/месец - Понеделник, Сряда, Петък
 • Продължителност: 2 часа - 18:00 - 20:00 ч.
 • Цена: 30 лв.

One Ticket

Включва

 • Групова тренировка смесени бойни изкуства
 • 1 брой посещение - /Понеделник,Сряда,Петък/
 • Продължителност: 2 часа - 18:00 - 20:00 ч.
 • Цена: 5 лв.

Individual

Включва

 • Индивидуална тренировка с персонален инструктор
 • 1 брой посещение по предварително заявка
 • Продължителност: 1 час
 • Цена: 30 лв.

Shooting

Включва

 • Индивидуална тренировка - Тактическа и дефанзивна стрелба
 • По предварително заявка
 • Продължителност: 1 час
 • Цена: 30 лв.
 • Не включва патрони, мишени и стрелбищни такси