Дарения

Ако желаете да спомогнете за развитието на Клуб "Zero Tolerance" може да направите дарение на сдружението.
С направеното от Вас дарение ще допринесете в развитието на клуба и популяризиране на спортната култура в Стара Загора.
За всяко направено дарение Вие може да се възползвате от полагащите се данъчни облекчения предвидени от Българското законодателство.

Сдружение "Нулева толерантност"
По банков път:

IBAN: BG511NTF40015018472989
BIC/SWIFT: INTFBGSF